Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/niebylec/domains/gzeas.niebylec.com.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Aktualności

Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

  • Drukuj

Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

 

Wartość projektu: 1 212 932,62 zł

Wkład własny Gminy Niebylec: 65 837,46 zł

Wkład UE: 1 030 992,72 zł

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

 

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych minimum 610 uczniów i uczennic 9 szkół Gminy Niebylec w zakresie TIK, nauk mat-przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 176 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie 01.07.2018-30.06.2020.

 

Grupy docelowe:

GD1 – 610 uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Niebylec,

GD2 – 176 nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela lub umowy o pracę na terenie Gminy Niebylec, którzy nie mają możliwości dokształcania w zakresie innowacji

pedagogicznych w naukach przyrodniczych i stosowania TIK,

GD3 – 9 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niebylec.

 

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 176
  2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 54
  3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 9
  4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 9

 

Zadania:

  1. Świat przyrody - edukacja przyrodnicza w praktyce
  2. e-Szkoła – nowoczesna i bezpieczna
  3. Świat kodów - programowanie w praktyce
  4. Przez szachy do matematyki