Aktualności

Przetarg na sprzęt i oprogramowanie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa która obejmuje dostarczenie sprzętu i oprogramowania  do placówek wskazanych przez zamawiającego, jego montaż oraz instalację oprogramowania