Aktualności

OGŁOSZENIE - NOWY ARES STRONY

Informujemy , że wszystkie aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Niebylcu znajdują się na nowej stronie internetowej:

https://gzeas.gminaniebylec.pl/